Ruth Jên Evans

 
 
ruthjen@btinternet.comSHWMAI a CHROESO: HELLO and WELCOME: 

Ganed fi yn Aberystwyth yn 1964 a fe’m magwyd ym mhentref cyfagos Cefnllwyd. 
Astudiais yng Ngholegau Caerfyrddin a Chaerdydd  lle graddiais mewn Celfyddyd Gain gan arbenigo mewn argraffu. Er mae printio yw fy mhrif weithgarwch, rwyf wedi ehangu fy sgiliau i gynnwys dylunio, darlunio, murluniau ac addysgu rhan- amser. Yn 2015 mi wnes i gwbwlhau cwrs ol-radd mewn Celfyddyd Gain yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Cymru Aberystwyth. 
I was born in Aberystwyth in 1964 and raised in the nearby village of Cefnllwyd. 
I studied at both Carmarthen and Cardiff College of Art  where I gained a degree in Fine Art, specialising in printmaking. Although printing is my main activity, I have expanded my skills to include design, illustration, murals and part-time teaching.I recently graduated from the Aberystwyth Univerity School of Art with a masters degree in Fine Art .
©  2012 Ruth Jên Evans.mailto:ruthjen@btinternet.comhttp://cobra-bodo.blogspot.co.ukhttp://cobra-bodo.blogspot.co.ukshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1